วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อ่ะจ้าก จอฟ้าา า า า (Blue Screen)

เอ ! ! ! นั่นอะไร อ่ะจ้าก จอฟ้า(Blue Screen) ทำไงดีๆ อ้ะใจเย็นๆ แล้วอ่านนี่เลยครับไม่ต้องเครียสสส !!! ไป ลองสังเกตุให้ดี ภายในจอฟ้ามันมีคำตอบ ให้สังเกตุว่ามันมี Error Code อย่างไร แล้วลองแก้ปัญหาตามนี้ดูครับผม

Error Code -182
รหัสความผิดพลาด –182 (“timeout”) นี้จะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบ เครือข่าย ซึ่งไม่มีสัญญาณตอบรับหรือขาดการเชื่อมต่อไปเรียบร้อ ยแล้ว คุณจะพบรายงานความผิดพลาดนี้ได้จากการเข้าเว็บไซต์ที ่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในเวลาที่ระบบกำหนดไว้ หรือโปรแกรมพวก ftp ที่คุณใช้โอนถ่ายข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ปัญหานี้มาจากระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการมีการจราจร ค่อนข้างหนาแน่น จนไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีนั่นเอง


Error Code 0x0000007B
ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ย้ายฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งวินโดวส์ไปใช้กับค อมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เพราะเมื่อเปิดเครื่องปุ๊บ สักพักก็จะปรากฏรหัสความผิดพลาดแบบนี้ขึ้นมา สาเหตุที่เราไม่สามารถถอดฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งวินโดว ส์จากเครื่องหนึ่ง ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ ก็เพราะเป็นข้อกำหนดของวินโดวส์ เอ็กซ์พี ที่จะไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ทั้งระบบ วินโดวส์ต้องการไดรเวอร์ของเมนบอร์ด ชิปเซต และข้อมูลโพรไฟล์สำคัญของอุปกรณ์ pug & play ที่แต่ละเครื่องจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่ านั้น ถ้าคุณต้องการใช้วินโดวส์จริงๆ ก็ควรเตรียมฮาร์ดแวร์ให้เหมือนของเดิมทุกประการ เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ


Error Code 0x000000A0
เมื่อคุณสั่งวินโดวส์ เอ็กซ์พีเข้าสู่โหมดจำศีล (hibernate) เพื่อประหยัดพลังงาน แต่ปรากกว่ามีหน้าจอบลูสกรีนแสดงขึ้นมาพร้อมรหัสแสดง ความผิดพลาด นั่นก็หมายความว่า ไดรเวอร์ของ Atapi ไม่สามารถจัดการกับฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในสภาวะ time-out ได้ในระหว่างขั้นตอน hibernation ปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นกับเครื่องที่ติดตั้งวินโดวส์ เอ็กซ์พี SP1 แต่ถ้าคุณอัพเดตเป็น SP2 แล้วละก็ อาการที่ว่านี้จะได้รับการแก้ไขเรียบร้อย

Error Code 0x0000009F
ถ้าคุณพบรายงานแจ้งเกี่ยวกับ “ driver Power State Failure” นั่นก็หมายความว่า ส่วนจัดการเปลี่ยนโหมดการใช้พลังงานของพีซีและโน้ตบุ ๊กได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะมักเกิดขึ้นกับไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ไม่ผ่าน การรับรองจากไมโครซอฟท์ วิธีตรวจสอบให้ใช้คำสั่ง sigverif จาก Start->Run เพื่อเปิดยูทิลิตี้ File Signature Verification ขึ้นมาตรวจสอบไดรเวอร์ของอุปกรณ์ หลังจากนั้นให้อัพเดตโปรแกรมตรวจจับไวรัสและสั่งสแกน เพื่อค้นหาไฟล์ไดรเวอร์แปลกปลอมที่อาจถูกสร้างขึ้นมา จากไวรัสได้


Error Code 0x00000050
ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากมีการอ้างตำแหน่งพื้นที่ขอ งหน่วยความจำที่ผิด ซึ่งเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนที่นอกเหนือจากการใช้งานป กติ ทำให้ระบบแจ้งความผิดพลาดขึ้นมา วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุด ให้ถอดอุปกรณ์ล่าสุดที่คุณเพิ่งติดตั้งลงไปแล้วเกิดป ัญหาขึ้นมา จากนั้นเสียบลงไปใหม่และลงไดรเวอร์แล้วสั่งรัน Diagnostic เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกครั้ง หากในรายการอุปกรณ์จาก Device Manager ขึ้นสถานะ Disable แล้วละก็ ให้ติดต่อกับทางผู้ผลิต


Error Code 0x8ddd0010
เป็นรหัสแสดงความผิดพลาดของ “windows update error” ในระหว่างที่คุณคลิ้กลิงก์ในเว็บไซต์เพื่อจะอัพเดตไฟ ล์ ปรากฏว่าวินโดวส์ เอ็กซ์พี ( SP2) แจ้งความผิดพลาดที่เกี่ยวกับ “http error 500”, “Internal server error” และ error code ดังกล่าวขึ้นมา พร้อมทั้ง IE ขึ้นแถบสีเหลืองแสดงอาการบล็อก Pop-up วิธีแก้ไขคือ เปิด IE ขึ้นมา ไปที่เมนู Tools กดที่ตัว Pop-up Blocker และเลือกที่ Pop-up Settings จากนั้นพิมพ์ http://v5.windowsupdate.microsoft.com ลงไปในช่องอนุญาตเว็บไซต์ที่จะไม่ถูกบล็อก Pop-up คลิ้ก Add เพื่อเพิ่มรายการลงไป และกดปิดหน้าต่างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


Error Code 0x8ddd0018
ความผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเพราะ BITS ( Background Intelligent Transfer Service) ถูกยกเลิกการทำงาน ซึ่งจะแสดงขึ้นมาตอนที่โปรแกรมติดตั้ง XP SP2 กำลังรัน แต่ถูกยกเลิกกลางคันด้วย error code ที่ว่านี้ วิธีแก้ไขคือ ให้รัน services.msc หน้าต่าง Run คลิ้กขวาที่รายการ Automatic update แล้วเลือก Properties ที่ช่องของ Startup ให้เลือกเป็น Automatic และกด Apply สังเกตที่ช่อง Status หากเป็น Stopped ให้คลิ้กเลือกเป็น Start ได้จากเมนู Action และทำเช่นเดียวกันนี้กับรายการของ Background Intelligent Transfer Service เพียงแต่ที่ช่อง Startup ให้เลือกเป็น Manual แทน


Error Code 0x800a0046
เป็นหนึ่งในความผิดพลาดท ี่เกิดขึ้นกับ “Windows update” ส่วนสาเหตุนั้นมีหลายอย่าง แต่ขอยกเรี่องของ ‘User Account’ มาเป็นตัวอย่าง หากยูสเซอร์ ล็อกออนเข้าระบบผ่าน Guest หรือผ่านแอ็กเคานต์ที่จำกัดผู้ใช้งานแล้วสั่งอัพเดตว ินโดวส์ก็จะพบกับปัญหาที่ว่านี้ วิธีแก้ control admintools ในหน้าต่าง Run เลือกที่รายการ Computer Management ขยายโฟลเดอร์ Local Users and Groups แล้วเลือกที่ Users จากนั้นเปิดแอ็กเคานต์ที่ใช้เข้าสู่ Windows update ที่แท็บ Member Of ให้ลบรายชื่อแอ็กเคานต์ที่ไม่ได้ใช้ออกไป


Error Code 0x800a138f
สำหรับรหัสความผิดพลาดนี้ มาจากการกระทำของไวรัสที่ชื่อ MSBLast ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์อัพเดตหลัก ทำให้บราวเซอร์ IE ของเราใช้การดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน SSL (HTTPS) แทนที่จะเป็น Active X จนเกิดความผิดพลาดขึ้นมา วิธีแก้ ให้ลบไฟล์ Temp ของอินเตอร์เน็ต และ Clear History จากหน้าต่าง Internet Options ของ IEError Code 0x800b0004
รหัสความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อการอัพเดตไฟล์วินโดว ส์ไม่สำเร็จ คือมีการดาวน์โหลดมาแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปไ ด้ การแก้ปัญหานั้น ให้เข้าไปที่เว็บไซต์อัพเดตของไมโครซอฟต์ แล้วกดยอมรับ Microsoft Trust Certificate ที่แสดงขึ้นมา ปรับค่า Internet Security ให้เป็น Medium จากหน้าต่าง Internet Option รวมทั้งลบไฟล์ Temp ของอินเตอร์เน็ตด้วย หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ติดตั้งไฟล์รีจิสทรีที่เป็นของ Digital Signatures (.dll) ทับลงไปอีกครั้ง โดยเปิดหน้าต่าง Command จาก Run แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้
Net start cryptsvc (กด Enter)
• Regsvr32 softpub.dll
• regsvr32 wintrust.dll (กด Enter)
• regsvr32 initpki.dll (กด Enter)
• regsvr32 dssenh.dll (กด Enter)
• regsvr32 rsaenh.dll (กด Enter)
• regsvr32 gpkcsp.dll (กด Enter)
• regsvr32 sccbase.dll (กด Enter)
• regsvr32 slbcsp.dll (กด Enter)
• regsvr32 cryptdlg.dll (กด Enter)
จากนั้นให้รีบูตเครื่องใหม่ แล้วลองเข้าเว็บอัพเดตวินโดวส์อีกครั้งโดยสั่งให้ระบ บ Automatic Update ทำงาน

Flash Drive It's My Life
ผมจะขอแนะนำวิธีการดูแลรักษาเจ้าอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกกันว่า Handy drive ของท่าน ครับ Handy drive เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเก็บขอมูลได้หลาย 10 เท่าของ Floppy disk ดังนั้นการให้ความสำคัญในการดูแลรักษามักจัต้องให้ความสำคัญมากด้วยเช่นกัน น่ะครับ ดังนั้นผมจะขอแนะนำวิธีการดูแลง่ายๆ แต่มีความสำคัญ ดังนี้ครับ

1. เก็บไว้ใกล้ตัว-ไม่ต้องกลัวหาย

นับวัน Handy drive จะมีขนาดเล็กลง หายง่ายมาก (ถูกขโมยก็ง่ายด้วย) มีไม่น้อยที่มักจะหลงลืมไว้ตามที่ต่างๆ เวลาหยิบออกมาวาง หรือคนชอบคล้องไว้กับกุญแจ ซึ่งเป็นของที่ชอบทำหายอันดับต้นๆ

วิธีน่าสนใจที่สุดคือ เลือกรุ่นที่มีสายคล้องคอไว้ แม้จะดูไม่สวยงามเท่าไร แต่มันลดโอกาสทำหาย และถูกขโมยได้เกือบ 100% อีกนิดนึง ควรเลือกรุ่นที่สายต่ออยู่กับHandy drive หลีกเลี่ยงการเลือกใช้รุ่นที่สายคล้องคอผูกกับฝาครอบนะครับไม่งั้นทันจะอยู่ กับท่านแค่ฝาครอบครับ

2. ระวังไวรัส

ต้องถือเป็นข้อควรระวังในการใช้งาน Handy drive อันดับต้นๆ เพราะโดยพื้นฐานแล้ว Handy drive จะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับฟลอปปี้ดิสก์ ซึ่งนั่นหมายความว่า ไวรัสสามารถใช้ธัมบ์ไดรฟ์เป็นสื่อพาหะสำหรับการแพร่กระจายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเวลาใช้งานธัมบ์ไดรฟ์ คุณควรแน่ใจก่อนว่า เป็นการถ่ายโอนเฉพาะไฟล์ข้อมูลเท่านั้น (ไม่ได้ติดไวรัสมาด้วย)

ประเด็นที่สำคัญก็คือ ควรแน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่รันซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่ ได้รับการอัพเดตสม่ำเสมอ และในกรณีที่คอมพ์ของคุณรันแอนตี้ไวรัส เวลาต่อกับ Handy drive ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสในเครื่องคอมพ์จะสแกน Handy drive ให้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่แน่ใจ Handy drive ที่รับมา ก็ไม่ควรเชื่อมต่อเข้ากับคอมพ์ของคุณเด็ดขาด

3. เข้ารหัสข้อมูล เพื่อรักษาความลับ

ถ้าหาก Handy drive ของคุณหาย นั่นหมายความข้อมูลของคุณตกไปอยู่ในมือของผู้ที่พบมันด้วย และถ้าหากคนผู้นั้นบังเอิญเป็นคู่แข่งคุณโดยตรง อะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น หากคุณใช้ธัมบ์ไดรฟ์เก็บข้อมูลสำคัญ การเข้ารัหสข้อมูลดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้

การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) จะทำให้ข้อมูลเปิดอ่านไม่รู้เรื่องจนกว่าจะได้รับพาสเวิร์ดที่ถูกต้อง ซึ่งควรเลือกเข้ารหัสที่ระดับ 128 บิต เพื่อความปลอดภัย Handy drive รุ่นใหม่ๆ จะมาพร้อมกับคุณสมบัติการเข้ารหัสข้อมูลมาด้วย แต่อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่า ซอฟต์แวร์ที่ให้มาไม่ใช่รุ่นทดลอง เพราะไม่เช่นนั้น คุณอาจจะต้องจ่ายตังค์ค่าซอฟต์แวร์ในภายหลัง

4. สำรองข้อมูลให้เป็นนิสัย

ไม่ปฏิเสธครับว่า เวลา Handy drive หาย เราคงรู้สึกไม่ดีแน่นอน แม้ข้อมูลที่อยู่ในนั้นจะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสไว้แล้วก็ตาม แหม...ก็มันต้องเสียเงินอีกแล้วน่ะสิ แต่มันคงรู้สึกเจ็บใจเป็นสองเท่า หากข้อมูลที่อยู่ในนั้นเราไม่เคยได้ทำแบคอัพสำรองเอาไว้เลย

ดังนั้น วิธีที่สุดคือ แนะนำให้คุณสำรอง Handy drive ไว้สักสองสามก็อปปี้ เพราะนอกจากพวกมันจะหายง่ายแล้ว ยังเสียง่ายอีกด้วย เนื่องจากธัมบ์ไดรฟ์ส่วนใหญ่จะใช้กรอบเป็นพลาสติก ซึ่งแตกหักได้ง่าย

5. การถอดที่ถูกต้อง เป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการถอด Handy drive ออกจากเครื่องอย่างถูกต้อง

เรื่องของเรื่องคือ ก่อนที่คุณจะดึง Handy drive ออกจากพอร์ตยูเอสบีบนคอมพิวเตอร์

- ให้คุณปิดโปรแกรมทุกตัวที่มีการเข้าถึงไฟล์ต่างๆบน Handy drive เสียก่อน

- จากนั้นคลิกไอคอน Safely Remove Hardware (ที่มีลูกศรสีเขียวปรากฎอยู่ในมุมล่างขวาบนทาสก์บาร์) แล้วคลิกเลือก Handy drive ที่ปรากฏอยู่ในรายการ
- เมื่อคลิกเลือกยูเอสบีไดรฟ์ที่ต้องการเอาออกแล้ว (รูปบน) จะได้รับข้อความแจ้งขึ้นมาว่า “Safe To Remove Hardware” (รูปล่าง) แปลว่า สามารถดึงธัมบ์ไดรฟ์ออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย
การกถอด Handy drive จากเครื่องปุบปับโดยไม่มีการทำตามขั้นตอนนี้ Handy drive ของท่านอาจจะชำรุดได้น่ะครับ

ทำพื้นหลัง ให้ Flash Drive กันดีกว่า :)


ตามภาพครับอยากทำแบบนี้ ก็เริ่มกันเลย เน้อ !!!

สร้างไฟล์ notepad แล้วใส่ code ตามนี้ครับ

[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=2
IconArea_Image=xxx.jpg **** ตรงนี้เปลี่ยนจาก xxx.jpg เป็นชื่อไฟล์รูปที่คุณต้องการเลยครับ *****
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=4

พอได้แล้วก็กดเซฟโดย
เซพชื่อเป็น desktop.ini แล้วเอาไปไว้ที่ๆคุณต้องการให้มีรูปขึ้นครับ โดยต้องเอารูป + ไฟล์ desktop.ini ไปไว้ที่เดียวกัน

**** ตัวอย่างไฟล์ desktop.ini ****
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=2
IconArea_Image=final.jpg // นี่คือชื่อรูปที่ใช้ในไฟล์นี้ครับ
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=4


*** เพิ่มเติมความรู้ให้ครับเกี่ยวกับสกุลไฟล์.INI

.INI เป็นสกุลไฟล์ที่เขียนขึ้นในรูปแบบ โครงสร้างคำสั่ง+กลไกส่วนประกอบ+txt หรือเรียกง่ายๆว่า..เขียนคำสั่งพร้อมให้เครื่องทำงานตามที่เขียนสั่ง
การ นำ .ini ไปประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบ คนที่เขียนคำสั่งนี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องมีความรู้ทางด้าน..ดอส (ms dos)..มาพอสมควร

เปิดโปรแกรมที่ใช้ประจำ โดยไม่ต้องคลิก !!!

เคยใหม !!! เวลาที่เปิดโปรแกรมสักตัวในหน้าจอ เนี่ยมันช่างหายากแสนยาก (สำหรับคนที่เก็บทุกอย่างไว้บนหน้าจอ เช่นผมนะครับ อิอิ) วันนี้เรามากำจัดปัญหานี้ออกไปจากชีวิตโดยใช้ ทางลัด (Shotcut) กันเถอะ

1. ให้เราคลิกขวาที่โปรแกรม ในที่นี้ คือ FireFox แล้วเลือก Properties2.จากนั้นก็ให้ใส่ปุ่มที่เราต้องการจะใช้เป็นทางลัด ลงในช่อง Shotcut แล้วก็ OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

Recent Readers